16.07.2024  CPK   KRK 
   
Wielkość tekstu
Logowanie
image image image image image image
Witamy na odnowionej stronie twojealimenty.pl Witamy na odnowionej stronie twojealimenty.pl Znajdziecie tu Państwo szereg niezbędnych informacji obejmujących problematykę  alimentów i ich egzekucji. Liczymy, że zamieszczone praktyczne porady pomogą Państwu właściwie formułować pisma i sprawniej rozwiązywać...
Jak napisać pozew o alimenty? Ugoda Obowiązek płacenia alimentów strony mogą ustalić same między sobą, zawierając odpowiednią umowę cywilną, najlepiej u notariusza. Umowa ta powinna określać wysokość miesięcznego świadczenia alimentacyjnego oraz termin i sposób jego wpłacania. Strony mogą także...
Kogo obciąża obowiązek alimentacyjny? Obowiązek  alimentacyjny  to  obowiązek  dostarczania  środków  utrzymania  osobie, która  z  różnych  przyczyn  nie  jest  w  stanie  utrzymać  się  samodzielnie. Rodzice obowiązani...
Fundusz alimentacyjny Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów środkami finansowymi z budżetu państwa. Jeżeli w okresie ostatnich dwóch miesięcy, niezależnie od podejmowanych przez komornika czynności, nie wyegzekwuje się pełnej należności z tytułu...
Przebieg postępowania egzekucyjnego Po zarejestrowaniu wniosku egzekucyjnego komornik zakłada akta sprawy nadając jej numer, który poprzedza oznaczenie literowe KMP. Jeżeli wniosek nie zawiera żadnych braków, jest w nim wskazane miejsce pracy lub rachunek bankowy dokonane zostaje zajęcie. Odpis zajęcia zostaje...
Wszczęcie postępowania egzekucyjnego Rozpoczęcie procedury egzekucyjnej winno przebiegać w sposób następujący: wybór komornika - podkreślić należy, że choć przepisy dopuszczają możliwość złożenia wniosku egzekucyjnego do dowolnie wybranego komornika na obszarze całej Rzeczypospolitej, to ze względów...

Witamy na odnowionej stronie twojealimenty.pl

Znajdziecie tu Państwo szereg niezbędnych informacji obejmujących problematykę 
alimentów i ich egzekucji.
Liczymy, że zamieszczone praktyczne porady pomogą Państwu właściwie formułować pisma i sprawniej rozwiązywać problemy z tego zakresu.
Zakładka: Najczęściej zadawane pytania pozwoli szybko i sprawnie poznać odpowiedzi na najważniejsze pytania.
Zakładka: Wzory pism ułatwi przygotowanie do wizyty w kancelarii komorniczej
 
Strona została odnowiona i będzie na bieżąco aktualizowana wspólnie z Fundacją Centrum Praw Kobiet, która na co dzień zajmuje się pomocą dla osób w trudnej sytuacji życiowej. Dzięki współpracy Krajowej Rady Komorniczej i Fundacji na stronie twojealimenty.pl będą pojawiać się informacje najważniejsze, z punktu widzenia wszystkich stron postępowania egzekucyjnego.