19.04.2024  CPK   KRK 
   
Wielkość tekstu
Logowanie

Kogo obciąża obowiązek alimentacyjny?

Obowiązek  alimentacyjny  to  obowiązek  dostarczania  środków  utrzymania  osobie, która  z  różnych  przyczyn  nie  jest  w  stanie  utrzymać  się  samodzielnie.

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania (np. odziedziczenie majątku).
W przypadku nie możności ściągnięcia alimentów od rodzica zobowiązanego do ich regulowania jest możliwość wystąpienia o ich zasądzenie do sądu od krewnych w linii prostej oraz rodzeństwa.

Ustalając zakres świadczeń alimentacyjnych bierze się pod uwagę w zasadzie dwa elementy:

  • usprawiedliwione potrzeby uprawnionego,
  • możliwości zarobkowe i majątek zobowiązanego.

Istotne jest, że sąd ustalając możliwości zarobkowe rodziców, nie kieruje się wyłącznie faktycznie osiąganymi dochodami, ale tym jakie dochody może osiągnąć zobowiązany do alimentów przy założeniu, że w pełni wykorzystuje swoje możliwości zarobkowe.

Podkreślić należy, że nawet jeśli zobowiązany do alimentów opłaca je regularnie i dobrowolnie to osoba uprawniona może dochodzić ich zasądzenia w sądzie.
Istotą takiego rozwiązania jest to, że orzeczenie sądowe lepiej i pełniej gwarantuje zabezpieczenie uprawnionego, a nadto w każdym czasie może być skierowane do komornika, gdyby zobowiązany zaniechał dobrowolnego przekazywania alimentów.