20.04.2024  CPK   KRK 
   
Wielkość tekstu
Logowanie

Wiek dziecka a alimenty

Dziecko ma prawo do alimentów od rodziców dopóty, dopóki nie jest w stanie się samodzielnie utrzymać. Osiągnięcie przez dziecko pełnoletności, nie powoduje ustania obowiązku alimentacyjnego. Jeżeli zostaną wykazane uzasadnione potrzeby ma ono prawo domagać się zasądzenia na swoją rzecz alimentów.

Obowiązek alimentacyjny wobec dziecka ciąży na rodzicach do momentu, w którym jest ono w stanie utrzymać się samodzielnie. Nie wygasa automatycznie z uzyskaniem  przez  dziecko  pełnoletności.

Długość  jego  trwania  zależy  od  konkretnych okoliczności, takich jak:

  • uzdolnienia dziecka,
  • jego zainteresowania,
  • chęć do dalszego kształcenia się,
  • stan zdrowia itd. 

Nie bez znaczenia są też możliwości finansowe rodziców. Dziecko niepełnosprawne, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, może żądać alimentów od rodziców przez czas nieograniczony.

Należy pamiętać, że dorosłe dzieci mają obowiązek alimentacyjny w stosunku do swoich rodziców, jeżeli Ci popadną w niedostatek.